Bảng Giá Phẫu Thuật Thẩm Mỹ


Chương trình chỉ áp dụng trong
10 NGÀY VÀNG TỪ NGÀY 11/09 ĐẾN NGÀY 20/09.
Quý khách có thể đăng ký giữ chương trình giảm giá để áp dụng khi thực hiện trong trường hợp mà quý khách chưa thể làm dịch vụ trong 10 ngày này.

Chương trình chỉ áp dụng trong
10 NGÀY VÀNG TỪ NGÀY 11/09 ĐẾN NGÀY 20/09.
Quý khách có thể đăng ký giữ chương trình giảm giá để áp dụng khi thực hiện trong trường hợp mà quý khách chưa thể làm dịch vụ trong 10 ngày này.

BẢNG GIÁ NÂNG MŨI GIẢM 50%

Giá thẩm mỹ mũi

Tham Gia Khuyến Mãi Ngay

BẢNG GIÁ THẨM MỸ MẮT GIẢM 50%

Giá thẩm mỹ mắt

Tham Gia Khuyến Mãi Ngay

BẢNG GIÁ NÂNG NGỰC GIẢM LÊN ĐẾN 10.000.000Đ

Giá thẩm mỹ ngực

Tham Gia Khuyến Mãi Ngay

BẢNG GIÁ CĂNG DA TRẺ HÓA LÊN TỚI 10.000.000Đ

Giá thẩm mỹ căng da

Tham Gia Khuyến Mãi Ngay

BẢNG GIÁ THẨM MỸ VÙNG KÍN GIẢM 50%

Giá thẩm mỹ vùng kín

Tham Gia Khuyến Mãi Ngay

BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT KHUÔN MẶT GIẢM ĐẾN 10.000.000Đ

Giá thẩm mỹ khuôn mặt

Tham Gia Khuyến Mãi Ngay

BẢNG GIÁ HÚT MỠ GIẢM BÉO GIẢM 10%

Giá hút mỡ giảm béo

Tham Gia Khuyến Mãi Ngay

BẢNG GIÁ THẨM MỸ MÔI GIẢM 50%

Giá thẩm mỹ môi

Tham Gia Khuyến Mãi Ngay